Fontes Nissae - Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí. Periodikum představuje odbornou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění, přičemž pojítkem je především region, chápaný nikoli úzce na Liberecko a Jablonecko, ale s ohledem na záběr zainteresovaných institucí vnímaný volněji, jako celá oblast dnešního Libereckého kraje s logickými přesahy v rámci historických vazeb a souvislostí.

Vydavatelem periodika je Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Na podobě Fontes Nissae se dále podílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Fontes Nissae vycházejí dvakrát ročně. Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 21215.

Alegorický vůz libereckých soukeníků SOkA Jablonec nad Nisou. Fond NAD 0889, Isergebirgswoche 1922, úřední kniha výstřižků a fotografií, nečísl.
FN 2016 1 jsou v distribuci,
vydání FN 2016 2 je v tisku

Jindřichovice pod Smrkem, kostel Nejsvětější Trojice, 2013. Foto M. Čtveráček
Rukopisný plán založení Františkova, 50. léta 17. století. SOA Litoměřice – pobočka Děčín, Historická sbírka (Rodinný archiv Clam-Gallasů) 1377–1947, Františkov 1657–1843, inv. č. 1338