Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra historie
Fontes Nissae
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.
+420 48 535 4227
milan.svoboda@tul.cz

Mgr. Ivo Habán, Ph.D.
+420 485 222 429
redakce@fontesnissae.cz
Berthold Schwarz: Vila JUDr. Jaroslava Rosenbacha, čp. 1132, Liberec, Bendlova 17. Atelier de Sandalo (Rudolf de Sandalo). https://ww.fostinum.org/ atelier-de-sandalo.html
FN 2018 1 jsou vytištěné a míří do distribuce


Pamětní deska železnobrodským dobrovolníkům umístěná v roce 1937 na průčelí železnobrodské radnice. Autorem návrhu desky byl ruský legionář a profesor sklářské školy Ladislav Přenosil soukromá sbírka
Pohlednice s mapou německojazyčné oblasti českých zemí, nedatováno SOkA Jablonec nad Nisou, fond NAD 1050 Sbírka drobných tisků a soudobé dokumentace, položka 15