2017 1   2016 2   2016 1   2015 2   2015 1   2014 2   2014 1   2013 2   2013 1   2012 2   2012 1   2011   2010  2009  2008   2007  2006  2005   2004  2003  2002   2001  2000
Školní větroň GB IIb OK-8002 na severní straně letiště. Fotografie z pozůstalosti po Jaroslavu Prchalovi ve vlastnictví Petra Prchala
FN 2017 1 jsou v distribuci
FN 2017 2 vyjdou začátkem února 2018

Gustav Edmund Pazaurek
Český Dub, plán pro stavbu plynojemu z roku 1862. SOkA Liberec, FS, inv. č. 167, sign. III/2b, kart. 18.