Studie

Petr Hrachovec

Slavnostní vysvěcení interiéru kostela Panny Marie v Žitavě 8. září 1619. Příspěvek k poznání raně novověkého luteránského prostoru v zemích Koruny české

Miloslava Melanová

Ludwig Ehrlich, první starosta statutárního města Liberce

Anna Habánová

Plánovaná novostavba galerijní budovy v Liberci v první polovině 20. Století

Markéta Lhotová

Carl König a liberecká synagoga

Jaroslav Pažout

Perzekuce odpůrců režimu v okrese Liberec v období tzv. normalizace z pohledu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných

Materiály

Jana Nová

Anton Miksch a Josef Ressel. Dva medailonky jabloneckých duchovních

Petr Kopal-Kopřiva (1834-1917)

Jan Kašpar

Osobní fondy uložené v okresním archivu Jablonec nad Nisou

Jan Kašpar

Další novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka

Zprávy o institucích

Zprávy o literatuře

Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje