FN 2013 1 ke čtení online

Editorial


Studie a Materiálie

Milan Svoboda

Sgrafita na hradě a zámku Frýdlant. Několik poznámek k jejich interpretaci | Studie

Petr Janák

Kresby žánrových výjevů a zvířat rakouského malíře Carla Pischingera z mobiliárního fondu Hrubého Rohozce | Materiálie

Pavel Jakubec

Navzdory věkům. Unikátní soubor kampanologických památek na zámcích Hrubý Rohozec a Sychrov | Materiálie

Petra Šternová

Církev československá husitská a její sbory v Libereckém kraji | Studie

Robert Filip

ONV Liberec a administrativně správní změny v okrese Liberec v letech 1960–1990. Část II. (1969–1980) | Studie

Jaroslav Pažout

Za psaní dopisů na dva roky do vězení. Případ Jiřího Veselého odsouzeného v období tzv. normalizace za rozesílání kritických písemností | Materiálie

Zprávy

Marius Winzeler

Johanna von Herzogenberg und ihre Bedeutung als Bohemica-Autorin

Recenze

Jaroslav Zeman

Dieter Klein – Robert Hölzl. 100 Gablonzer Schönheiten = Jabloneckých krás: Architektur in Nordböhmen: Stuckdetails von Gablonzer Fassaden = Architektura v severních Čechách = Detaily fasád jabloneckých domů.

Hana Chocholoušková

Jakub Šrek. Žulové lomy Liberecka a Jablonecka

Petr Freiwillig

Miloš Hořejší – Jiří Křížek a kol. Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945

Anna Habánová

Milan Hrabal. Hanka Krawcec, výtvarné dílo

Marius Winzeler

Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebieg / Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiega.

Resume