FN 2014 2 ke čtení online

Editorial


Studie a Materiálie

Kristina Uhlíková

Josef Scheybal a jeho role při konfiskaci movitých památek z majetku občanů německé národnosti po 2. světové válce. 1. část. Období 1945–1947 | Studie

Zuzana Jakubcová | Jana Šubrtová

Hřbitov v Lučanech nad Nisou. K historii pietního areálu, několika hrobkám významných lučanských osobností a novodobé firemní kamenické produkci na Jablonecku | Studie

Pavel Kreisinger

Ing. Karel Šimon. Absolvent pražské techniky a český příslušník francouzské cizinecké legie za Velké války (1914–1918) | Materiálie

Ivo Habán

Vizionář Karl Krattner a jeho tvorba na severu Čech. K souboru kreseb uložených na státním zámku Frýdlant | Materiálie

Tereza Konvalinková | Martin Ouhrabka

Proměny venkovské zástavby na území západních Krkonoš. Poznatky z plošného průzkumu vesnických sídel a lidové architektury | Materiálie

Ivan Peřina | Jana Šubrtová

Hřbitovní kaple u zámku Lemberk, nové poznatky z průzkumu stavby | Materiálie

Robert Filip

ONV Liberec a administrativně správní změny v okrese Liberec v letech 1960–1990. Část III. (1981–1990) | Materiálie

Zprávy

Anna Habánová

Světové válečné konflikty a jejich reflexe v Euroregionu Nisa

Jan Zdichynec

Pozdní baroko bez hranic: Klášter St. Marienthal, Filip Leubner a umění na Lužické Nise 1750–1800. Sankt Marienthal, 6.–7. listopadu 2014

Václav Kříček

Výběrový soupis literatury k dějinám Libereckého kraje za rok 2013

Recenze a zprávy o literatuře

Miloš Hořejš

Marie Mžyková – Harald Skala. Des Fours: Valdštejnův plukovník a jeho potomstvo

Milan Svoboda

Piotr Oszczanowski. Pomnik chrześcijańskiego rycerza. Nagrobek Melchiora von Redern we Frýdlancie. Opus vitae Gerharda Hendrika z Amsterdamu

Anna Kašparová

Hana Chocholoušková. Česká beseda: krajanské sdružení rodáků a přátel Liberecka: 150 let činnosti pro český národ a Liberec

Resume