FN 2015 1 ke čtení zde

Editorial


Studie a Materiálie

Jakub Bachtík

Kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce a dílo pražského barokního stavitele Antona Schmidta na Jablonecku | Studie

Jakub Feige

Soupis poddaných panství svijanského roku 1773: Rychta kamenická – ves Horská Kamenice. Edice historického dokumentu | Materiálie

Kristina Uhlíková

Josef Scheybal a jeho role při konfi skaci movitých památek z majetku občanů německé národnosti po 2. světové válce | 2. část Období 1947–1954 | Studie

Jiří Louda

Tzv. malá retribuce na Semilsku. Trestní nalézací komise Jilemnice, Semily a Turnov | Materiálie

Markéta Těthalová

Josef Kryslička: Z partyzána „teroristou“ | Materiálie

Tomáš Hnilička

Nové Město pod Smrkem a bytová výstavba v šedesátých až osmdesátých letech 20. století | Materiálie

Tereza Konvalinková | Martin Ouhrabka

Mizející relikty dřevěné zástavby v Českém Dubu v kontextu demolice domu če. 11 | Materiálie

Zprávy

Renata Tišerová

Light Detection and Ranging. Nové metody při vyhledávání, průzkumu a dokumentaci archeologických lokalit

Markéta Těthalová | Helena Bajzíková | Petr Staněk

Eseje k historické exkurzi na katedře historie FP TUL

Milan Svoboda

Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2014

Recenze a zprávy o literatuře

Jan Dobeš

Jakub Feige. Budování nové epochy: kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice

Milan Svoboda

Benno Beneš – Marie Rút Křížková. Philippsdorf – Filipov 13. 1. 1866

Marius Winzeler

Pavel Vlček. Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí (Monumenta Bohemiae et Moraviae 1)

Marius Winzeler

Kateřina Nora Nováková, ed. et al. Půvab květů historie / Charm of blossoms of history

Milan Svoboda

Clotilde Clam-Gallas, Christine Winkelbauer-Kelly edd., Wilhelm von Blaschek. Ein kurzer Ausschnitt aus der Familiengeschichte der Grafen von Clam und Gallas vom Schloss Campo und Freyenthurn

Ivana Čornejová

Milan Svoboda – Jan Heinzl. Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice. Poutní místo a jeho patroni – Die Grafen von Gallas, von Clam-Gallas und Haindorf. Der Wallfahrtsort und seine Schirmherren.

Resume