FN 2016 1 ke čtení zde

Editorial


Studie a Materiálie

Martin Krummholz

Frýdlantsko a Liberecko v období baroka. Gallasovská architektura a umělci | Studie

Jan Uhlík

Jan Vejrych (1856–1926). Život a dílo architekta z Horní Branné u Jilemnice | Studie

Jana Velechovská

Jizerskohorský týden domácí kultury a práce a jeho vliv na proměnu města | Materiálie

Vojtěch Hájek

Zemské plachtařské středisko Hodkovice 1946–1951 | Studie

Lubomír Sršeň

Objev portrétu Kristiána Kryštofa hraběte Clam-Gallase od Josefa Berglera ve sbírkách Národního muzea | Materiálie

Tereza Konvalinková | Martin Ouhrabka

Dům čp. 19 v Liberci-Františkově. Stopy založení a výstavby vsi ze druhé poloviny 17. století | Materiálie

Zprávy

Jiří Bláha

Restaurování nástěnných maleb ve starokatolickém kostele Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou

Marius Winzeler

Das älteste erhaltene Christkind in den böhmischen Ländern? Ein neu entdecktes Werk des Meisters der Michler Madonna“ in St. Marienthal

Recenze a zprávy o literatuře

Resume