Celkový pohled do kaple sv. Barbory směrem k východu. Foto M. Čtveráček, 2015
FN 2017 2 míří do distribuce


Bývalý mlýn čp. 15, výřez z plánové dokumentace přístavby vodní pily z roku 1860. SOkA Semily, Okresní Úřad Jilemnice, karton č. 337.
Situační plánek dnešního Soukenného náměstí (Platz). Vpravo mlýnský rybník (Mühlteich) napájený Harcovským potokem a náhonem z Nisy. Kaissergasse je pozdejší Náchodská ulice, 1838, SOkA Liberec, AML - XV, i. č. 825, karton 184