Berthold Schwarz: Vila JUDr. Jaroslava Rosenbacha, čp. 1132, Liberec, Bendlova 17. Atelier de Sandalo (Rudolf de Sandalo). https://ww.fostinum.org/ atelier-de-sandalo.html
FN 2018 1 jsou vytištěné a míří do distribuce


Oficiální portrétní fotografie K. R. Fischera jako šestého starosty města Jablonce nad Nisou, nedatováno SOkA Jablonec nad Nisou, fond NAD 1052 Sbírka fotografií a pohlednic, nezpracováno
Pohlednice s mapou německojazyčné oblasti českých zemí, nedatováno SOkA Jablonec nad Nisou, fond NAD 1050 Sbírka drobných tisků a soudobé dokumentace, položka 15